Mirëqenie / 30 Tetor 2023, 19:58

Mbipesha tek fëmijët dhe adoleshentët mund të sjellë depresion më vonë në jetë, ja ç'thotë studimi

Mbipesha tek fëmijët dhe adoleshentët mund të sjellë

Mbipesha në moshën e adoleshencës së hershme, konsiderohet të ketë ndikim më të madh në zhvillimin e depresionit më vonë gjatë jetës.

Të kuptuarit e marrëdhënies midis sëmundjes mendore dhe peshës në adoleshencë, është thelbësor për të ofruar mbështetje në kohë aty ku është e nevojshme – transmeton Daily Mail.

Studimi i realizuar në King’s College në Londër – të cilit i referohet artikulli – e ka treguar lidhjen e drejtpërdrejtë midis një indeksi të masës trupore (BMI) më të lartë në moshën e adoleshencës së hershme dhe simptomat e depresionit në jetën e mëvonshme.

Duke u bazuar në këtë studim, është e qartë se adoleshenca e hershme është një pikë kritike për zhvillimin e simptomave depresive të lidhura me kilogramët e tepërt. Ekspertët këshillojnë që fokusimi në fushën e perceptimit të bukurisë fizike te adoleshentët, është e një rëndësie të madhe.

Kjo nënkupton që koncepti i bukurisë fizike duhet të ripërcaktohet për të rinjtë dhe përqendrimi kryesor duhet të jetë në gjendjen psikologjike të fëmijës.

Horoskop