Familja / 10 Gusht 2023, 11:56

Këto 3 sjellje tregojnë se partneri/ ja po ushtron abuzim psikologjik mbi ju

Këto  3 sjellje tregojnë se partneri/ ja po ushtron abuzim psikologjik
Në dashuri ka vend për çdo gjë, nga shfaqja e vazhdueshme e dashurisë deri te konfliktet apo mosmarrëveshjet e mundshme për disa çështje që janë përgjegjësi e çiftit. Problemi i madh me këto konflikte është se ato ndonjëherë marrin format e abuzimit psikologjik. Ky abuzim mund të jetë i dukshëm për të gjithë ose aspak i perceptueshëm duke u kamufluar në veprime të caktuara, si përçmimi ose poshtërimi. Ky lloj abuzimi është më i rrezikshmi, sidomos për personin që e vuan.
Në këtë artikull do të flasim se cilat janë tre format e abuzimit psikologjik pak ose aspak të dallueshëm ndaj personave që ju rrethojnë.

1. Dominimi
Ky lloj presioni psikologjik ka tendencë të frikësojë plotësisht partnerin. Pjesë të këtij abuzimi janë të bërtiturat, apo kontrolli dhe çdo lloj sjelljeje që gjeneron frikë tek pala e subjektit. Në shumë raste ky lloj abuzimi kamuflohet me faktin se pala dominuese ka një temperament shumë të fortë. Nëpërmjet këtij lloj abuzimi psikologjik, agresori kontrollon plotësisht jetën e partner/it (es) të tij.

2. Kontrolli kufizues
Shprehja e dytë e agresionit psikologjik brenda çiftit është kontrolli kufizues. Ky lloj kontrolli i referohet aktit të vendosjes së disa kufijve në sjelljen e çiftit. Është mjaft e shpeshtë që ky kontroll të kryhet me qëllim, ose për të gjeneruar njëfarë faji te personi i nënshtruar. Falë fajit të ndjerë nga pala e ofenduar, agresori është në gjendje të kontrollojë plotësisht partnerin e tij. Fraza të tilla si "është për të mirën tënde" ose po e bëj për ty" janë tipike për këtë lloj abuzimi psikologjik.

3. Denigrimi
Shprehja e tretë e abuzimit psikologjik është denigrimi, duke qenë më e dukshme dhe më e qarta nga të gjitha. Nuk është gjë tjetër veçse skualifikimi i çiftit në mënyrë që ata të ndihen totalisht inferiorë në të gjitha aspektet. Përdorimi i denigrimit në të gjitha orët e ditës përfundon duke minuar besimin e palës së sulmuar dhe shkakton probleme serioze nga pikëpamja e vetëvlerësimit dhe besimit. Ky denigrim mund të kamuflohet në lloje të tjera veprimesh, diçka që mund të mos jetë e dukshme për njerëzit e tjerë. Fatkeqësisht, sot ka shumë çifte që vuajnë nga këto lloj agresionesh psikologjike. Kjo është arsyeja pse abuzimi psikologjik në marrëdhëniet në çift nuk duhet lejuar në asnjë rrethanë. Nëse kjo ndodh, është më e drejtë që t’i jepni zgjidhje marrëdhënies tuaj.

Horoskop