News / 19 Shtator 2023, 08:44

Ndryshime në Kodin Penal, shkeljet e normave të qarkullimit rrugor do të jenë të dënueshme

Ndryshime në Kodin Penal, shkeljet e normave të qarkullimit rrugor do

Pas disa muajsh punime nga një grup i gjerë ekspertësh, ndryshimet në Kodin Penal duket se do të prekin edhe rregullat e qarkullimit rrugor.

Ekspertët e sigurisë rrugore kanë propozuar që të bëhen të dënueshme vepra penale si: Parakalim i gabuar, drejtimi i mjeteve duke mos respektuar sinjalistikës, drejtimi i mjeteve në mënyrë të parregullt, mosmarrja e masave për ta bërë të dallueshëm mjetin e ndaluar ose të prishur në një distancë të mjaftueshme, kur kjo kërkohet për të garantuar sigurinë e qarkullimit rrugor, të cilat mund të vënë në rrezik, shëndetin dhe integritetin trupor të një personi ose të një prone me vlere të konsiderueshme. Për këto parashikohet dënimi nga gjobë deri në 3-vjet burg.

Një tjetër ndryshim i propozuar ka të bëje edhe me mungesat e avokatëve në proceset gjyqësore pa një shkak të arsyeshëm apo të ligjshëm, në një çështje që është me të paraburgosur duke sjellë pezullim të gjykimit.

Kjo përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjobë ndërsa nëse kryhet për herë të dytë dënohet me qortim gjyqësor. Nga këto ndëshkime nuk përjashtohen as prokurorët dhe gjyqtarët, nëse mungojnë në seanca.

Horoskop