Familja / 4 Nëntor 2023, 20:30

Doktoreshë Lira Gjika: Gjyshi, roli i tij në familje

Doktoreshë Lira Gjika: Gjyshi, roli i tij në familje

Nga: Lira Gjika

Figura e gjyshit po ashtu është mbështetëse, siguruese, këshilluese apo përjashtuese. Gjyshi apo babai i pjekur, duke përdorur pushtetin e tij, imponohet me peshën e kryetarit të familjes.

Në ndryshim nga gjyshja, gjyshi nuk “pushton” vendin e askërkujt, por si përfaqësues i autoritetit, nxit babanë e fëmijës që ti mësojë e zhvillojë fëmijës së tij “dëshirën për ligj” si funksioni parësor i babait. Gjyshi e ndihmon babain e ri të realizohet duke e mbështetur me modelin, qëndrimin e tij ndaj familjes dhe vetes ose e pengon të realizohet në atësinë e tij.


Gjyshi duhet të luajë rolin e katalizatorit nëpërmjet tolerancës dhe përgjegjësisë së tij. Bazuar në eksperiencën e tij, ai e di kuptimin e marrjes së përgjegjësisë për dikë tjetër, duke ofruar modelin “pa vetulla të ngrysura”.

Horoskop