Ujori

8 Janar 2019, 13:43 Ujori

Vjetor 2022

Energjitë tuaja duhet t’i përdorni më mirë gjatë vitit 2022. Nuk lejohen shpërdorimet e kota, si të kohës ashtu ed...

8 Janar 2019, 13:43 Ujori

Mujor

Korriku i zbut pak tensionet e qershorit, Marsi nuk do të jetë më kundër duke filluar nga data 10, megjithatë nuk mund të për...

8 Janar 2019, 13:43 Ujori

Javor 25-31 mars

Disonancat astrologjike do të ndërhyjnë dhe destabilizojnë në një farë mënyre jetën tuaj në çift. Megji...